API-Produkte

Omoconazolnitrat*

(Z)-1-[2-[2-(4-Chlorophenoxy)-ethoxyl]-2-(2-,4-dichlorophenyl)-1-methylethenyl]-1H-imidazolnitrat

83621-06-1
CAS-Nummer
C20H18Cl3N3O5
Summenformel
486.74 g/mol
Molmasse
auf Anfrage
Verpackungseinheit

Formel-21_Omoconazol nitrat

* GMP-Zertifikat angestrebt